Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Intermediair Assuranti√ęn

Intermediair Assuranti√ęn¬†respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van je gegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
‚óŹ Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
‚óŹ Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
‚óŹ Het communiceren met onze relaties
‚óŹ Het voorkomen van fraude jegens financi√ęle instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
‚óŹ Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website www.intermediairbv.nl
Intermediair Assuranti√ęn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van je gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Intermediair Assuranti√ęn van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij ge√Įnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer je klant bij ons wordt, wordt je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.

Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het je uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financi√ęle product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij je persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer je bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij je langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met je op te nemen.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van je persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn je rechten?
Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos. 
  2. Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over je onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor je werken correct zijn.
  3. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van je gegevens verzetten.
  4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van je ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
  5. Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.
  6. Indien wij van derden persoonlijke informatie van je ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om je gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je jezelf aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
‚󏬆de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
‚󏬆het tijdstip en de duur van uw bezoek;
‚󏬆foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Intermediair Assurantiën maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie